Bereken hier hoeveel kindertoeslag u als vraagouder kunt krijgen.

Bent u gastouder? Lees hier alles wat u moet weten!

Bent u vraagouder? Lees hier alles wat u moet weten!

Bekijk hier de GGD rapporten van ons en onze gastouders

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Welkom op de website van gastouderbureau Rondom Kids

Rondomkids is een kleinschalig en betrokken gastouderbureau uit Hilversum wat persoonlijke aandacht voor de gastouders en transparantie naar de ouders toe hoog in het vaandel heeft staan.

Elke gastouder die bij Rondomkids is aangesloten werkt zelfstandig en biedt professionele kleinschalige kinderopvang vanuit haar eigen huis, of vanuit het huis van de ouder aan.

Rondomkids heeft veel ervaring binnen de gastouderopvang en hecht veel waarde aan persoonlijke aandacht en directe hulp en begeleiding voor onze aangesloten gastouders en ouders.

Wij weten hoe belangrijk het is dat u erop kunt vertrouwen dat uw kinderen in een veilige en geborgen omgeving de zorg en de aandacht krijgen die voor hun omgeving voor hun welbevinden en ontwikkeling wenselijk is. En dat de opvang tegelijkertijd professioneel geregeld is voor een betaalbare prijs

(vanaf € 30,50 per maand per gezin).

 Officiële documenten

 • Algemene Voorwaarden van Gastouderbureau Rondomkids
 • Interne en externe klachtenregeling (2018) van Gastouderbureau Rondomkids
 • Klachten Jaarverslag 2018
 • Pedagogisch Beleidsplan van Gastouderbureau Rondomkids
 • Nieuw Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de Kinderopvang met een Afwegingskader (2019)
 • Het handelingsprotocol, de online meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Overzicht van de leges die een aantal gemeentes heft bij inschrijving van de opvanglocatie voor gastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang
 • Brochure van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verklaring omtrent gedrag
 • Informatie van de Belastingdienst over inkomsten van gastouders
 • Privacy Reglement Gastouderbureau Rondomkids
 • Kinderopvangtoeslag tabel
 • Belastingdienst en rekentool voor vraagouders

Voor wie is gastouderbureau Rondom Kids?

Rondomkids is er voor gastouders en vraagouders. Wilt u gastouder worden? Gastouderbureau Rondomkids maakt graag kennis met u! Wilt u meer informatie ontvangen over hoe u zich kunt aanmelden? Of heeft u assistentie nodig bij uw aanmelding? Wij informeren en helpen u graag. Bent u als vraagouder op zoek naar flexibele, kleinschalige opvang voor uw kinderen? Dat is precies wat een gastouder van Gastouderbureau Rondomkids kan bieden. 

Gastouder worden, hoe werkt dat? Wat moet ik als gastouder zoals weten en kunnen?

Meer lezen …

Als vraagouder een gastouder vinden, hoe werkt dat? Wat moet ik zoal weten?

Meer lezen …

Toeslag

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) heeft een eigen registratienummer. Het registratienummer van Gastouderbureau Rondomkids is 590127809. Echter dient u het registratienummer van uw gastouder door te geven aan de Belastingdienst bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag (mijn toeslagen.nl).

Ouders die kinderopvang willen kunnen alleen voor deze toeslag in aanmerking komen als ze gebruikmaken van een LRK voorziening.

Hoeveel toeslag u kunt ontvangen kunt u hieronder uitrekenen op onze website.

Link rekentool.

 

Wie zijn wij?

Het Rondomkids team bestaat uit Rig Dekkers (eigenaar) en Petra van den Berg (externe aandachtsfuncionaris). Zij waarborgen met elkaar de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

“De ervaring die wij hebben opgedaan in ons werk en met ons moederschap zorgen ervoor dat wij weten hoe wij samen onze gastouders en ouders die voor hun kind(eren) opvang wensen optimaal kunnen ondersteunen bij het bieden van deskundige en betrokken kinderopvang. Waar nodig adviseren en informeren wij onze gast- en vraagouders graag.”

Ik ben Rig Dekkers en ik werk sinds 2000 als zelfstandig ondernemer. Ik heb daarvoor 10 jaar in de jeugd- en welzijnssector gewerkt, onder ander als begeleider op medisch kleuterdagverblijven en in groepen met getraumatiseerde kinderen. Nadat ik zelf kinderen heb gekregen en elders werkervaring heb opgedaan, ben ik met gastouderbureau Rondomkids weer terug bij wat ik eigenlijk het allermooist vind: de kinderopvang.

Ik ben Petra van den Berg. Ik ben maatschappelijk werker en specialist in opvoedondersteuning. Ik heb jarenlang in de kinderopvang, gehandicaptenzorg, thuiszorg en vrouwenopvang gewerkt. Ik ben momenteel aangesloten bij Rondomkids als externe aandachtsfunctionaris. Als externe aandachtsfunctionaris wordt ik door Rig ingeschakeld wanneer er een hulpvraag is van een ouder of van een gastouder.

Inspectie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van geregistreerde kinderopvang. De gemeente waarbij de kinderopvangvoorziening gevestigd is bewaakt de kwaliteit van de opvang in die gemeente. De GGD is verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderopvang. Net als bij elke andere instelling voor kinderopvang komt de GGD jaarlijks langs bij Gastouderbureau Rondomkids voor een inspectie. Gekeken wordt onder meer naar ons pedagogisch beleid, onze bedrijfsvoering en procedures, en naar de aanwezigheid en geldigheid van diploma’s.

Het meest actuele inspectierapport van de GGD over Rondomkids vindt u hier. Op de site van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u tevens alle inspectierapporten van onze aangesloten gastouders.

www.landelijkeregisterkinderopvang.nl

 

Een bericht achterlaten / inschrijven voor de nieuwsbrief

8 + 15 =

Contact
Bent u op zoek naar kleinschalige; professionele kinderopvang? Een gastouder van Gastouderbureau Rondomkids biedt precies wat u nodig heeft!

Postadres
Gastouderbureau Rondomkids
Violenstraat 100
1214 CN Hilversum

M 06 24 25 1705
E info@rondomkids.nl
KvK-Nr.: 32078799

LRKP: 590127809

Wil u meer weten over Rondomkids? Bel of mail voor meer informatie. We zijn per mail dagelijks te bereiken op info@rondomkids.nl en telefonisch op dinsdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 17.30 en dinsdag en donderdag tussen 9.00 uur en 14.00 op 06 – 24251705. Ik sta u graag te woord.

 

Disclaimer

Auteursrecht
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Uw bijdrage
Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan Rondomkids zijn de standaard-publicatievoorwaarden van toepassing.  Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de eigenaar om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels on-line beschikbaarstelling in enig netwerk.

Vertrouwelijk
Alle gegevens die door Rondomkids worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Rondomkids geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Links
Onze sites bevatten links naar andere sites die niet tot het eigendom van Rondomkids behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.