No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Welkom bij gastouderbureau Rondom Kids

Gastouderbureau Rondom Kids ondersteunt gastouders en ouders die voor hun kinderen huiselijke kleinschalige kinderopvang wensen. Wij weten hoe belangrijk het is dat uw kinderen in een veilige en geborgen omgeving de zorg en de aandacht krijgen die voor hun welbevinden en ontwikkeling wenselijk is.

Rondom Kids staat voor professioneel geregelde opvang die tegelijkertijd betaalbaar is. (vanaf € 30,50 per maand per gezin) Rondomkids staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nr. 590127809

Voor Wie is onze professionele bemiddeling tussen gastouder en gezin?

Rondomkids is een gastouderbureau in Noord- West en Midden-Nederland voor gastouders en ouders die kinderopvang nodig hebben voor hun kind(eren) in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Het gastouderbureau zorgt voor de administratieve en financiële afhandeling van de kinderopvangopvang en onderhoudt het contact tussen gastouder, ouders, Belastingdienst en andere instanties die bij de opvang van uw kinderen betrokken zijn. Elke gastouder die bij Rondomkids is aangesloten werkt zelfstandig en biedt professionele kleinschalige kinderopvang. Het gastouderbureau biedt deze kinderopvang bij gezinnen die in eigen huis opvang wensen en bij de gastouder in huis.

Het team: Samen waarborgen we de pedagogische kwaliteit van onze gastouders.

De ervaring die wij hebben opgedaan in ons werk en met ons moederschap zorgen ervoor dat wij weten hoe wij samen onze gastouders en ouders die voor hun kind(eren) opvang wensen optimaal kunnen ondersteunen bij het bieden van deskundige en betrokken kinderopvang. Waar nodig adviseren en informeren wij onze gast- en vraagouders graag. Goede opvang hoeft niet duur te zijn. Behalve deskundigheid, veiligheid en geborgenheid vinden wij het belangrijk dat u een eerlijke prijs betaalt voor onze diensten. Dit ziet u terug in de bureaukosten die wij maandelijks vragen. Voor deze kosten verzorgen wij niet alleen administratie en facturatie; wij hebben bovendien regelmatig contact met onze gastouders en bezoeken hen 2 keer per jaar voor een onder andere een Risico en Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid. Daarnaast onderhouden wij het contact met instanties als de Belastingdienst.

3 + 14 =

Contact

Bent u op zoek naar kleinschalige; professionele kinderopvang? Een gastouder van Gastouderbureau Rondomkids biedt precies wat u nodig heeft!

Postadres
Gastouderbureau Rondomkids
Violenstraat 100
1214 CN Hilversum

M 06 24 25 1705
E info@rondomkids.nl
KvK-Nr.: 32078799

LRKP: 590127809

Wil u meer weten over Rondomkids? Bel of mail voor meer informatie.
We zijn per mail dagelijks te bereiken op info@rondomkids.nl en telefonisch op dinsdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 17.30 en dinsdag en donderdag tussen 9.00 uur en 14.00 op 06 – 24251705. Ik sta u graag te woord.

 

Disclaimer

Auteursrecht
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Uw bijdrage
Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan Rondomkids zijn de standaard-publicatievoorwaarden van toepassing.  Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de eigenaar om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels on-line beschikbaarstelling in enig netwerk.

Vertrouwelijk
Alle gegevens die door Rondomkids worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Rondomkids geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Links
Onze sites bevatten links naar andere sites die niet tot het eigendom van Rondomkids behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.